Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ­TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangebracht door deelnemers en leden van Team Fieldbox. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Team Fieldbox
  1. Fieldbox in een geregistreerd merknaam van Juno International Ltd., en in licentie gegeven aan Team Fieldbox Nedereland BV.
  2. Producten en diensten van Fieldbox kunnen uitsluitend verkocht worden door mensen die lid zijn van T eam Fieldbox. Mensen van Team Fieldbox beschikken o v e r h e t p r e d i c a a t C e r t i f i e d F i e l d b o x S p e c i a l s t , e n k u n n e n f r a n c h i s e n e m e r s (F ieldbox Franchiser), resellers (O fficial Fieldbox Resellers) of de Master Franchisenemer zijn.
  3. Deelnemers en leden van Team Fieldbox kunnen in Nederland uitsluitend worden aangewezen door de Master Franchisenemer: Team Fieldbox Nederland BV, Wilhelminalaan 19, 6721 ER Bennekom, telefoonnummer: 085 ­ 401 24 55, info@fieldbox.nl.
  4. Deelnemers en leden van Team Fieldbox staan vermeld op de website: www.fieldbox.nl.
 2. Het tot stand komen van overeenkomsten
  1. Op de verkoop van producten en diensten van Fieldbox zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden expliciet van de hand gewezen.
  3. Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand, dit kan ook per elektronische mail plaatsvinden.

3. Producten

 1. De Fieldbox tablet
  1. Fieldbox is een toestel, inclusief onderstaande toebehoren, waarop door de ontwikkelaar de F ieldbox applicatie (“toepassing”) is geïnstalleerd.
  2. Het toestel betreft een 7 ” tablet PC met Wi­Fi en 3G verbinding, ingebouwde camera en touchscreen. De tablet vn Fieldbox zit in een beschermende behuizing (“casing”), verder is er een oplader voor netstroom en een oplader voor de auto.
  3. Inclusief S IM­kaart met unlimited internet only abonnement van een Nederlandse provider met uniek IMEI­nummer.
  4. Optioneel wordt een A utohouder voor de Fieldbox tablet bijgeleverd.
  5. Producten worden geleverd binnen 5 werkdagen, nadat de betaling van

   een pro­forma factuur is ontvangen.

 2. De Fieldbox toepassingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

 1. De toepassing van Fieldbox betreft de Fieldbox Basisapplicatie zoals die is geïnstalleerd op het toestel, zoals genoemd in artikel 3.a., en levert functionaliteit: geplande service­tickets weergeven, werkinformatie, GPS lokatie opslaan, tijd registreren naar aanleiding van GPS­lokatie, materialen opslaan, werkinformatie opslaan, foto’s en video’s maken en uploaden, documenten inzien, digitale handtekening, versturen van digitaal geconverteerde werkbonnen per e­mail.
 2. Fieldbox kan gebruikt worden door iemand die daarvoor geautoriseerd is, en de rechten F ield Worker h eeft.
 3. Optioneel kan de module K ilometerregistratie worden gebruikt. Deze module levert functionaliteit: Google Maps navigatie, het registreren van gereden Kilometers met de bedrijfsauto van de klant. Gereden Kilometers worden volgens specificatie van de Belastingdienst geregistreerd, zoals dit is geregeld in artikel 13bis Wet loonbelasting.
 4. Optioneel kan de module K assa worden aangezet. Deze module levert functionaliteit: het verwerken en berekenen van alle ingevoerde gegevens op de ticket naar een factuur.
 5. Optioneel kan de module B etalingen worden toegevoegd. Deze module ondersteund betalen op lokatie via iDEAL, PIN­betalingen en betalingen door middel van Creditcard.

c. De toepassing, zoals genoemd in artikel 3.b.iv (kassa) en 3.b.v (betalingen) kan op basis van een bestelling van de klant.

 1. Na akkoord van Team Fieldbox kan een Fieldbox basisapplicatie beschikken over meer functies.
 2. Elke extra module wordt geleverd binnen 5 werkdagen, nadat de betaling van een pro­forma factuur is ontvangen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

 1. Fieldbox Ground Control, online planboard voor het plannen van Fieldworkers.
  1. Standaard voor levering van een Fieldbox tablet wordt door Team Fieldbox een Fieldbox Ground Control ingesteld voor de klant. Fieldbox Ground Control is een online planboard dat gebruikt kan worden door iemand die daarvoor geautoriseerd is, en de rechten T eam Leader heeft.
  2. Ground Control werkt via een i nternetbrowser zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox.
  3. Ground Control levert functionaliteit waaronder: het inplannen van werkorders voor Field Workers die Fieldbox gebruiken.
  4. Belangrijke onderdelen binnen het Fieldbox Planboard is de filter: behoefd p l a n n i n g o f r e e d s i n g e p l a n d .
  5. De planner kan de per ticket de werkzaamheden toewijzen aan Fieldworkers, verbruiksmaterialen­, documenten­, en berichten toevoegen.
  6. Nieuwe Servicemeldingen, met de nieuwe meldingen app F ieldbox­On­The­Go App, Eigen App (zie ook volgende artikel, artikel 5), die in het veld gegenereerd worden worden automatisch toegevoegd als een nieuwe service­ticket dat planning behoefd (behoefd planning).
  7. Elke kilometerregistratie, of kilometerregistratie­overzichten worden automatisch per email verzonden aan de gebruiker met de rechten Team Leader.
 2. Een Eigen App, de Fieldbox­On­The­Go App
  1. De F ieldbox­On­The­Go App i s een white label product. Dit betekent dat deze

   app voor de klant wordt gepersonaliseerde door Team Fieldbox, met de huisstijlkenmerken, teksten, afbeeldingen en logo’s van de opdrachtgever, tot e e n ‘ E i g e n A p p ’ .

  2. Met deze app van de klant kunnen nieuwe meldingen zoals bestellingen, klachten en storingen die in het veld gegenereerd inschieten als een nieuwe service­ticket dat planning behoefd, in Fieldbox Ground Control (behoefd planning).
  3. De eigen app kan na productie worden gedownload op de volgende wijzen:
   1. de App Store van Apple voor iPhone en iPad,
   2. of Android Market / Google Market voor Android Smart Phones.
  4. De ‘Eigen App’, zoals genoemd in artikel 4.c.i. (App Store) en 4.c.ii (Android) kan

   op basis van een bestelling van de klant.

  5. Met de productie van een Eigen App zal binnen 5 werkdagen worden gestart,

   nadat de betaling van een pro­forma factuur is ontvangen.

  6. Na akkoord van Team Fieldbox wordt de Eigen App, binnen 4 weken

   geproduceerd, en online gebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

6. Integratie

 1. Fieldbox beschikt over een online integratieplatform met virtuele stekkers ten behoeve van het koppelen van Fieldbox met diverse andere software.
 2. De virtuele stekkers, API’s genaamd (application programming interface) wordt online gehost op een server van Fieldbox.
 3. Ten behoeve van de integratie dient een integratieplan te worden gemaakt door e e n i e m a n d d i e b e s c h i k t o v e r h e t p r e d i c a a t Ce r t i f i e d F i e l d b o x E x p e r t .
 4. Het integratieplan dient te worden opgesteld in het Engels, volgens de richtlijnen van Team Fieldbox. Deze richtlijnen zijn volgens gangbare projectmethode voor s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , Ag i l e S c r u m .
 5. De koppeling kan uitsluiten worden gemaakt door een iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert.
 6. Nadat deze koppeling is gemaakt zal de Certified Fieldbox Expert, de integratie d i e n e n t e a u t o r i z e r e n d o o r e e n Ce r t i f i e d F i e l d b o x M a s t e r .
 7. Pas na autorisatie kan de integratie in de productie­omgeving worden gebracht.
 8. De integratie, zoals genoemd in artikel 5.a t/m 5.g kan op basis van een

  bestelling van de klant. Na akkoord van Team Fieldbox wordt de integratie op basis van het projectplan gerealiseerd.

7. Maatwerk, Fieldbox­Op­Maat

 1. Fieldbox kan op maat gemaakt worden volgens het programma Fieldbox­Op­Maat.
 2. Ten behoeve van maatwerk dient een beschrijving te worden gemaakt door i e m a n d d i e b e s c h i k t o v e r h e t p r e d i c a a t Ce r t i f i e d F i e l d b o x E x p e r t .
 3. Het maatwerkplan dient te worden opgesteld in het Engels, volgens de richtlijnen v a n T e a m F i e l d b o x , d a t i s v a s t g e l e g d i n F i e l d b o x C o d e f o r C u s t o m i z e d Development. Deze richtlijnen zijn volgens gangbare projectmethode voor
  s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , Ag i l e S c r u m .
 4. Tijdens het ontwikkelproces wijst de opdrachtgever iemand aan die de rol van Product Owner op zich neemt.
 5. De Product Owner is iemand die beschikt over het predicaat Certified Fieldbox Expert, en kan dezelfde persoon zijn die de maatwerkbeschrijving heeft gemaakt.
 6. Maatwerk kan alleen worden gemaakt door iemand die beschikt over het p r e d i c a a t Ce r t i f i e d F i e l d b o x M a s t e r .
 7. Pas na autorisatie door de P roduct Owner kan het maatwerk in de productie­omgeving worden gebracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

h. Maatwerk, zoals genoemd in artikel 6.a t/m 6.g kan op basis van een bestelling van de klant. Na akkoord van Team Fieldbox wordt het maatwerk op basis van het projectplan gerealiseerd.

8. Integer gebruik van SIM­kaarten

 1. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van ontwikkelaar wijzigingen of toevoegingen (waaronder ook geldt “toepassing”) in de configuratie van Fieldbox aan te brengen of de SIM­kaart te vervangen of in een ander toestel te plaatsen.
 2. Het is distributeur niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de Fieldbox te (doen laten) verrichten anders dan door de ontwikkelaar.
 3. Gebruiker is – in het kader van technische controles – verplicht op eerste verzoek van ontwikkelaar de Fieldbox aan distributeur te overhandigen.
 4. Ingeval van diefstal of vermissing is ontwikkelaar gehouden om de desbetreffende Fieldbox tablet te blokkeren.
 5. Het Fieldbox­toestel heeft een uniek IMEI­nummer en dat nummer is gekoppeld aan de SIM­ kaart, zodoende zal deze SIM­kaart alleen functioneert op het geleverde Fieldbox­toestel.
 6. De gebruiker van de Fieldbox applicatie heeft bij ontwikkelaar en distributeur een uniek gebruikersnummer en dat nummer is gekoppeld aan de door ontwikkelaar geleverde SIM­kaart, zodoende zal de Fieldbox alleen functioneren met door ontwikkelaar geleverde SIM­kaart.
 7. Indien gebruiker (of derden) zonder medeweten of toestemming van ontwikkelaar wijzigingen aan de Fieldbox doorvoert (toestel en/of toepassing) dan vervalt de kwaliteitsgarantie zoals genoemd in artikel 6 en is ontwikkelaar gerechtigd de werking van de Fieldbox (toestel en/of toepassing) te blokkeren, zonder dat de overeengekomen abonnementsperiode met de distributeur komt te vervallen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

9. Verzekering

 1. Het is mogelijk om de hardware producten, zoals genoemd in artikel 3, bij aankoop te voorzien van een verzekering.
 2. Verzekering wordt afgegeven door de Master Franchiser, Team Fieldbox Nederland B.V..
 3. Bij verzekering garandeerd de verzekeraar in het geval van schade, storing, of diefstal dat de gebruiker binnen 4 uur ter plaatse weer beschikt over een een werkend toestel.
 4. Verzekeringen zijn uitsluitend mogelijk indien Fieldbox ook de hardware, het Fieldbox Device levert.
 5. Verzekering is uitsluitend geldig indien de gebruiker een contract aangaat van telkens 36 maanden.
 6. Nadat een Fieldbox device 36 maanden in gebruik is, wordt deze automatisch vervangen door nieuwe hardware.
 7. Deze verzekering geldt voor elke plaats in Nederland, Nederlands grondgebied.
 8. Fieldbox geeft service, reparatie of vervanging van de hardware inclusief de

  Fieldbox basisapplicatie of de Fieldbox Maatwerkapplicatie, inclusief alle

  bestelde modules (zoals bijvoorbeeld: Kassa en Betalingen).

 9. Looptijd. De looptijd van de verzekering is de looptijd van het contract.
 10. Verzekering geldt op hardware dat stuk is gegaan door technische gebreken,

  val­, stootschade en weg is bij diefstal.

 11. Bij schade dient de gebruiker dit door Team Fieldbox te laten controleren.
 12. Bij diefstal dient gebruiker aangifte te doen bij de politie en daarvan het officiële

  rapport aan Team Fieldbox toe te zenden.

 13. De verzekering bestaat uit 3 delen:
  1. Hardware (indien van toepassing) zoals in dit artikel beschreven,
  2. Beschikbaarheid van de basis­applicatie (software),
  3. Het behoud van data bij rampspoed bij Fieldbox, middels deelname aan de collectieve Escrowregeling, zie ook het volgende artikel, 10. Collectieve Escrow­regeling.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

10. Collectieve Escrow­regeling en Continuïteit van de applicaties bij rampspoed

 1. Opdrachtgevers van Fieldbox die kiezen voor de Fieldbox Verzekering maken automatisch gebruik van de Collectieve Escrow regeling.
 2. Deze regeling gaat direct van kracht in elke situatie waarin de ontwikkelaar (Juno International Ltd.) en Team Fieldbox Nederland BV niet langer in staat is de continuïteit te waarborgen (bijvoorbeeld door faillissement, het niet realiseren van de kwaliteitsgarantie of beveiligingsproblemen).
 3. In een dergelijk geval behoudt elke andere partij het recht op continuïteit, dat is gegarandeerd door een Escrow Agent.
 4. De Escrow Agent is Escrow Alliance BV te Haarlem.
 5. Producten en intellectuele eigendommen zoals genoemd in artikel 1 worden in

  een situatie geschetst in artikel 8.a direct door Team Fieldbox BV overgenomen

  ­of vise versa­ op basis van een escrowregeling.

 6. In het geval van ramspoed zoals hier boven genoemd worde de rechten en

  plichten worden overgenomen volgens een Collectieve Escrow Overeenkomst tussen ontwikkelaar en Team Fieldbox, waarvan de deelnemende opdrachtgevers een afschrift ontvangen.

 7. De ontwikkelaar dient vier maal per jaar opnieuw de meest recente versie van haar producten, en de database zoals genoemd in artikel 3 in D epot te laten nemen door de Escrow Agent. Het bewijs hiervan levert de Escrow Agent, aan elke deelnemer van de collectieve escrow regeling.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

11. Service Level Agreement, kwaliteitsafspraken

a. Fabrieksgarantie

 1. Standaard hebben hardware producten, zoals genoemd in artikel 3 een fabrieksgarantie van 1 jaar.
 2. Fabrieksgarantie wordt afgehandeld door ontwikkelaar, al dan niet via de fabrikant(en) van de hardware.
 3. Fabrieksgarantie geldt alleen op hardware dat stuk is door technische gebreken. Val­ of stootschade, diefstal en overige invloeden vallen buiten de fabrieksgarantie.
 4. Bij fabrieksgarantie wordt de hardware binnen 20 werkdagen gerepareerd en teruggestuurd naar gebruiker.
 5. Gebruiker kan optioneel in afwachting van reparatie een leentoestel ontvangen, hiervoor wordt door ontwikkelaar borg in rekening gebracht.

b. Software

 1. De ontwikkelaar garandeerd een beschikbaarheid (uptime) van 99,9% van de applicaties zoals genoemd in artikel 3, gemeten over een periode van een jaar wordt door ontwikkelaar gegarandeerd.
 2. Softwareproblemen worden binnen 1 werkdag door ontwikkelaar opgevolgd voor herstel.
 3. Alle gegevens die door de gebruiker worden verzameld zijn eigendom van de gebruiker, deze data wordt voor een periode van tenminste 365 dagen door ontwikkelaar opgeslagen tijdens dagelijkse back­ ups.
 4. Deze back­ups kunnen middels het Fieldbox Ground Control worden besteld en opgehaald.

c. Beveiliging

 1. Alle gegevens die worden verstuurd met of naar de Fieldbox worden versleuteld met een HTTPS­verbinding (een normale HTTP­verbinding met daarop een beveiliging), de zogenaamde Secure Sockets Layer, SSL­Verbinding, volgens een gecertificeerde SHA­256 versleuteling. Deze versleuteling wordt door de ontwikkelaar gegarandeerd.
 2. Bij nodige updates, uitgevoerd door ontwikkelaar aan het systeem, zal ontwikkelaar 48 uur vooraf schriftelijk opgave te doen naar gebruiker en na goedkeuring van Team Fieldbox Nederland BV
 3. Updates vinden alleen tussen 20:00 en 06:30, of in het weekend plaats.

d. Datanetwerk

 1. Voor de beschikbaarheid van de dataverbinding wordt gebruik gemaakt van de netwerken van een Nederlandse providers
 2. Het SLA van ontwikkelaar met betrekking tot bereik van het netwerk is gelijk aan de SLA van desbetreffende provider.

ALGEMENE VOORWAARDEN ­ TEAM FIELDBOX NEDERLAND BV

(ontwerp versie 1 ­ 24 februari 2015) ­ in depot gelegd: KvK, onder nummer: 62636758

12. Implementatie & Support

 1. Team Fieldbox draagt zorg voor een passende implementatie door de locale Fieldbox Franchiser.
 2. In het geval van een support­vraag is er voor de eerste lijn is er een vraag­en­antwoord­gedeelte (FAQ­sectie, frequently asked questions) op de site: www.fieldbox.nl.
 3. Als het antwoord daar niet te vinden is kan de gebruiker bellen met de S ervice­ en helpdesk van Team Fieldbox. De Service­ en helpdesk is tussen 8:00 en 18:00 uur beschikbaar voor telefonische ondersteuning via 085 ­ 401 24 55, of via de chatfunctie van Fieldbox Ground Control, of via per email via support@fieldbox.nl .
 4. Als het er geen goed antwoord of oplossing is verkregen via de helpdesk dan zal de locale Fieldbox franchiser het behandelen in samenspraak met de technische supportafdeling van fieldbox (F ieldbox IT Services) , totdat deze naar tevredenheid van de gebruiker is afgehandeld.

13. Trainingen

 1. Voor teams die Fieldbox gaan gebruiken zijn er verschillende trainingsprogramma’s ontwikkeld.
 2. Trainingen aan team van Field Workers en de Team Leaders van de opdrachtgever, worden gegeven door en/of onder verantwoordelijkheid van de Fieldbox Franchiser.
 3. Trainingen kunnen uitsluitend worden gegeven door iemand met het predicaat Fieldbox Specialist.
 4. Een training kan plaatsvinden op basis van een bestelling van de klant.
 5. Na akkoord van Team Fieldbox wordt, binnen 1 week een training ingepland

  door de Fieldbox Franchiser.

14. Contactgevens

a. Team Fieldbox Nederland BV mag de contactgegevens ten behoeve van een contacten die gewoon zijn bij een klant­/ leverancierrelatie digitaal beheren en daarvan een back­up te maken.

Nadere inlichtingen: Wenst u nadere inlichtingen dan kunt u zich wenden tot uw locale Fieldbox Franchiser of contact opnemen met het centrale telefoonnummer van Team Fieldbox: 085 ­ 401 24 55, info@fieldbox.nl.